Vacansoleil Logo
Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer nieuwsbrief

Alle gepubliceerde aanbiedingen zijn onder voorbehoud van typefouten en beschikbaarheid. Er kunnen aan de nieuwsbrieven geen rechten worden ontleend. Vacansoleil kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor wijzigingen in prijzen of voorwaarden, die na het ontwerpen van de nieuwsbrief hebben plaatsgevonden.

Disclaimer website

Vacansoleil besteedt de uiterste zorg aan deze website en de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden echter niet altijd worden voorkomen. Vacansoleil is niet aansprakelijk voor fouten of onjuistheden. Uiteraard zullen wij, zodra wij een fout of onjuistheid bemerken, deze verbeteren.

Foto’s en beschrijvingen van bestemmingen en accommodaties op deze site zijn zo nauwkeurig mogelijk en zijn bestemd om u een goed beeld te geven van de accommodatie en de omgeving ter plaatse. Het kan echter voorkomen dat uw specifieke accommodatie of bestemming niet is afgebeeld.

Wij kunnen helaas niet garanderen dat alle beschreven faciliteiten te allen tijde geopend of beschikbaar zijn, tenzij Vacansoleil dit u uitdrukkelijk garandeert. Dit geldt ook voor de juistheid van vermelde prijzen van deze faciliteiten, tenzij de prijs onderdeel is van de reissom.

Vacansoleil behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande berichtgeving veranderingen aan te brengen op deze website.

Copyright

Alle rechten berusten bij Vacansoleil B.V., tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Mocht u ondanks onze zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op onze website, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

Vacansoleil maakt  voor  Tohapi campings tevens gebruik van foto's van: AerofilmHD - Tohapi - Canvas Holidays - Paul Doury - Osvaldo Mussi - 100% Prod - Shutterstock - Interaview Production - David Tameriout Photographe - Gilles Galas.pixa.eu - J.Holdrinet - Thomas Lambelin - Marini Philippe - Regis Duvignau - Andre Bordes - pro.imagera.fr - Auteurs de vues - Newphoxstudio - Marc Lavaud - pro.imagera.

Niets uit de uitgaven van Vacansoleil B.V. mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder het reproduceren in digitale, elektronische, optische of andere vorm of het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws-, weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.

Gegevens

  • Vacansoleil B.V.
  • Statutaire zetel: Eindhoven
  • KvK Eindhoven: 17032917
  • BTW NL810074291B01

Bankrekeningnummer:

  • IBAN-code: NL06 RABO 0157 5883 78
  • BIC code: RABONL2U